Thursday, October 11, 2007

Tveksam komfort


Många tror nog att en utrikesminister färdas runt i ständig lyx och komfort. Men så är det förvisso inte alltid.

Min förläggning i Bagdad framkallade minnen från dagar och nätter i krigets eller den omedelbara efterkrigstidens Sarajevo. Sova gick dock bra.
Posted by Picasa

No comments: