Thursday, October 11, 2007

Dialog i desperation

I varje flyktingläger jag besökte i östra Tchad hade "representanter" samlats för att ge mig sin bild av situationen.

De ville ha säkerhet för att kunna återvända till sina byar - och hjälp med skolor för sina barn. Traditionellt bara män på dessa möten...
Posted by Picasa

No comments: