Tuesday, February 5, 2008

Abeche i Tchad

I dessa dagar av osäkerhet i Tchad är det en betydande fördel av att ha tillbringatr några dagar i landet i höstas.

Bilden är från flygplatsen i Abeche i östra Tchad - inte alltför långr från gränsen till Sudan och Darfur. Det är hit som planen är att de svenska soldaterna i den kommande EUFOR-styrkan skall komma.

No comments: